دانلود کتاب سلفی گری وهابی: چالشی در اندیشه های بنیادین و ریشه های تاریخی

دانلود کتاب سلفی گری وهابی: چالشی در اندیشه های بنیادین و ریشه های تاریخی

shohadayeharam.com

shohadayeharam.com

دانلود کتاب سلفی گری وهابی: چالشی در اندیشه های بنیادین و ریشه های تاریخی

 

سلفي‌گري وهابي: چالشي در انديشه‌هاي بنيادين و ريشه‌هاي تاريخي

مشخصات كتاب:
سرشناسه : سقاف، حسن‌بن علي
عنوان قراردادي : مناقشه منهج‌الوهابيه والسلفيه في‌العقيده والتفكير: السلفيه‌الوهابيه افكارهاالاساسيه و جذورهاالتعاريعيه.
عنوان و نام پديدآور : سلفي‌گري وهابي: چالشي در انديشه‌هاي بنيادين و ريشه‌هاي تاريخي/حسن‌بن‌علي سقاف ؛ ترجمه حميدرضا آژير.
مشخصات نشر : مشهد: بنياد پژوهش‌هاي اسلامي، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهري : ۲۲۴ ص.
شابك : ۲۳۰۰۰ ريال: ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۱-۲۴۳-۷
يادداشت : فارسي – عربي.
موضوع : سلفيه — دفاعيه‌ها و رديه‌ها
موضوع : وهابيه — دفاعيه‌ها و رديه‌ها
شناسه افزوده : آژير، محمدرضا، ۱۳۰۶ – ۱۳۵۸ .، مترجم
شناسه افزوده : بنياد پژوهش‌هاي اسلامي
رده بندي كنگره : BP۲۰۷/۶/س۷م۹۰۴۱ ۱۳۸۷
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۱۶
شماره كتابشناسي ملي : ۱۲۶۰۷۹۱
چالشي پيرامون شيوه وهّابي‌گري و سلفي‌گري در باور و انديشه
ص:۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ سخن ناشر؛ سخن آغازين؛ اسلام، دين رحمت و آشتي؛ پايه‌هاي پنج گانه اسلام؛ مذاهب هفت گانه اسلام؛ دانش‌هاي اسلامي و تلاش‌هاي دانشمندان؛ انتشار اسلام در پرتو اخلاق والاي اسلامي؛ فصل يكم: تاريخ و ريشه‌هاي سلفي‌گري و وهّابيت؛ فصل دوم: كاوشي در انديشه‌هاي وهّابي‌گري و سلفي‌گري؛ فصل سوم: راه‌هاي رواج وهّابي‌گري

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *