اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۶

رحیم پور ازغدی – اثبات بسیار جالب و عقلانی ولایت فقیه

رحیم پور ازغدی – اثبات بسیار جالب و عقلانی ولایت فقیه     اثبات جالب ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه از جهت عقلی و اجتماعی […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۶

پشت پرده اعدام های ۶۷ چیست؟

پشت پرده اعدام های ۶۷ چیست؟     از ۱۷ هزار شهید تروردر کشور ۱۲ هزار شهید مربوط به جنایات مستقیم منافقین در کشور است.   […]
فروردین ۲۱, ۱۳۹۶

آیا امامان فقط ولایت دینی دارند و ولایت حکومتی ندارند؟

آیا امامان فقط ولایت دینی دارند و ولایت حکومتی ندارند؟           .   .
فروردین ۲۰, ۱۳۹۶

مستند ماجرای ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب (قسمت پنجم)

مستند ماجرای ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب (قسمت پنجم)       .   .
فروردین ۲۰, ۱۳۹۶

مستند ماجرای ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب (قسمت چهارم)

مستند ماجرای ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب (قسمت چهارم)           .   .
فروردین ۱۹, ۱۳۹۶

مستند ماجرای ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب (قسمت سوم)

مستند ماجرای ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب (قسمت سوم)         .   .
فروردین ۱۹, ۱۳۹۶

مستند ماجرای ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب (قسمت دوم)

مستند ماجرای ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب (قسمت دوم)         .   .
فروردین ۱۹, ۱۳۹۶

مستند ماجرای ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب (قسمت اول)

  مستند ماجرای ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب (قسمت اول)         .   .