صوت و تصویر

آذر ۱۸, ۱۳۹۵

تو غلط می کنی اینجا منافع داری!

سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی در مورد نظر و برخورد حضرت امام خمینی (ره) با منفعت طلبی آمریکا در حوزه خلیج فارس    
آذر ۱۷, ۱۳۹۵

۱۰۰ سند(قسمت چهاردهم)

۱۰۰ سند(قسمت چهاردهم)       دانلود مجموعه صد سند از جنایات آمریکا این قسمت به بررسی شبکه توئیتر و نقش آن در انعکاس تظاهرات فتنه […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۵

۱۰۰ سند(قسمت سیزدهم)

۱۰۰ سند(قسمت سیزدهم) بررسی نقش عوامل خارجی در فتنه ۸۸
آذر ۱۷, ۱۳۹۵

۱۰۰ سند(قسمت دوازدهم)

۱۰۰ سند(قسمت دوازدهم) مجموعه اسناد قسمت ۱۲ نقش مقامات آمریکا در فتنه ۸۸
آذر ۱۷, ۱۳۹۵

۱۰۰ سند(قسمت یازدهم)

۱۰۰ سند(قسمت یازدهم) مجموعه اسناد جنایت های آمریکا در قبال ایران فتنه  
آذر ۱۷, ۱۳۹۵

۱۰۰ سند(قسمت دهم)

۱۰۰ سند(قسمت دهم) مجموعه اسناد جنایت های امریکا در قبال ایران ربایش دیپلمات های ایران
آذر ۱۷, ۱۳۹۵

۱۰۰ سند(قسمت نهم)

۱۰۰ سند(قسمت نهم) مجموعه اسناد جنایت های امریکا در قبال ایران حمله به ایرباس
آذر ۱۷, ۱۳۹۵

۱۰۰ سند(قسمت هشتم)

۱۰۰ سند(قسمت هشتم) مجموعه اسناد جنایت های امریکا در قبال ایران حمله به ناوچه های ایرانی