صوت و تصویر

آذر ۱۶, ۱۳۹۵

اظهارت متناقض روحانی در رابطه با برجام و هماهنگی با مقام معظم رهبری

 اظهارت متناقض روحانی در رابطه با برجام و هماهنگی با مقام معظم رهبری روحانی:هیچ قدمی درمسأله برجام برنداشتیم مگر آنکه بامقام معظم رهبری مشورت کردیم  
آذر ۱۵, ۱۳۹۵

مستند ملازمان حرم-قسمت پنجم شهید علی یزدانی

مستند ملازمان حرم-قسمت پنجم شهید علی یزدانی   مستند ملازمان حرم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه همسرانشان با حضور افتخاری […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۵

مستند ملازمان حرم – قسمت چهارم شهید محرم ترک

مستند ملازمان حرم – قسمت چهارم شهید محرم ترک   مستند ملازمان حرم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه همسرانشان با […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۵

ملازمان حرم-قسمت ششم شهید حسین براتی

ملازمان حرم-قسمت ششم شهید حسین براتی   مستند ملازمان حرم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه همسرانشان با حضور افتخاری دکتر […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۵

مستند ملازمان حرم-قسمت سوم شهید حسن غفاری

مستند ملازمان حرم-قسمت سوم شهید حسن غفاری   مستند ملازمان حرم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه همسرانشان با حضور افتخاری […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۵

مستند ملازمان حرم-قسمت دوم شهید مهدی نوروزی

مستند ملازمان حرم-قسمت دوم شهید مهدی نوروزی مستند ملازمان حرم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه همسرانشان با حضور افتخاری دکتر […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۵

مستند ملازمان حرم-قسمت اول شهید هادی باغبانی

مستند ملازمان حرم-قسمت اول شهید هادی باغبانی مستند ملازمان حرم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه همسرانشان با حضور افتخاری دکتر […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۵

تیزر مستند «ملازمان حرم»

تیزر مستند «ملازمان حرم» برنامه ملازمان حرم مربوط به همسران شهدای مدافع حرم اهل بیت با مجری گری همسر شهید رضایی نژاد سرکار خانم دکتر پیرانی […]