صوت و تصویر

اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶

قسمت بیست و ششم مستند جمهور

قسمت بیست و ششم مستند جمهور     قسمت بیست و ششم از مستند جمهور پیرامون پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب هاشمی رفسنجانی . […]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶

قسمت بیست و پنجم مستند جمهور

قسمت بیست و پنجم مستند جمهور     قسمت بیست و پنجم از مستند جمهور پیرامون تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بدستور امام خمینی در […]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶

قسمت بیست و چهارم مستند جمهور

قسمت بیست و چهارم مستند جمهور     قسمت بیست و چهارم از مستند جمهور پیرامون برگزاری انتخابات چهارم ریاست جمهوری و انتخاب آیت الله سید […]
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

قسمت بیست و دوم مستند جمهور

قسمت بیست و دوم مستند جمهور     قسمت بیست و دوم از مستند جمهور پیرامون شروع به کار دولت سوم به ریاست سید علی خامنه […]
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

قسمت بیست و یکم مستند جمهور

قسمت بیست و یکم مستند جمهور     قسمت بیست و یکم از مستند جمهور پیرامون برگزاری سوم دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۰   […]
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

قسمت بیستم مستند جمهور

قسمت بیستم مستند جمهور   قسمت بیستم از مستند جمهور پیرامون شهادت محمدعلی رجایی و محمد جواد باهنر در شهریور ماه ۱۳۶۰ و حوادث پس از […]
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

قسمت نوزدهم مستند جمهور

قسمت نوزدهم مستند جمهور     قسمت نوزدهم از مستند جمهور پیرامون انتخاب محمدعلی رجایی به عنوان ریاست جمهوری ایران و مراسم تنفیذ ایشان توسط امام […]
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

قسمت هجدهم مستند جمهور

قسمت هجدهم مستند جمهور     قسمت هجدهم از مستند جمهور پیرامون دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری و برنامه های تبلیغاتی نامزدها در مرداد سال ۱۳۶۰ […]