صوت و تصویر

اسفند ۲۰, ۱۳۹۵

خطبه فدکیه همراه با ترجمه صوتی تصویری

خطبه فدکیه همراه با ترجمه صوتی تصویری   ساخته شده و پخش شده از شبکه جهانی ولایت که در ایام فاطمیه از این شبکه ولایی پخش […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۵

کلیپ زیبای مهدویت

کلیپ زیبای مهدویت کلیپ بسیار زیبای مهدویت برای صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف       .   .
اسفند ۲۰, ۱۳۹۵

نجات از حلقه قسمت نهم

نجات از حلقه قسمت نهم   فصل اول برنامه نجات از حلقه که پیرامون آسیب دیده های این فرقه است در دوازده قسمت ۳۰ دقیقه ای […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۵

نجات از حلقه قسمت هشتم

نجات از حلقه قسمت هشتم   فصل اول برنامه نجات از حلقه که پیرامون آسیب دیده های این فرقه است در دوازده قسمت ۳۰ دقیقه ای […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۵

نجات از حلقه قسمت هفتم

نجات از حلقه قسمت هفتم   فصل اول برنامه نجات از حلقه که پیرامون آسیب دیده های این فرقه است در دوازده قسمت ۳۰ دقیقه ای […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۵

نجات از حلقه قسمت ششم

نجات از حلقه قسمت ششم   فصل اول برنامه نجات از حلقه که پیرامون آسیب دیده های این فرقه است در دوازده قسمت ۳۰ دقیقه ای […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۵

نجات از حلقه قسمت پنجم

نجات از حلقه قسمت پنجم   فصل اول برنامه نجات از حلقه که پیرامون آسیب دیده های این فرقه است در دوازده قسمت ۳۰ دقیقه ای […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۵

نجات از حلقه قسمت چهارم

نجات از حلقه قسمت چهارم   فصل اول برنامه نجات از حلقه که پیرامون آسیب دیده های این فرقه است در دوازده قسمت ۳۰ دقیقه ای […]