صوت و تصویر

آذر ۲۴, ۱۳۹۵

مزدور ابلیس – قسمت سوم – خمس

مزدور ابلیس – قسمت سوم – خمس   مجموعه پنج قسمتی «مزدور ابلیس» به انحرافات حسن اللهیاری، روحانی نمای ساکن آمریکا و مدیر شبکه ماهواره ای […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۵

مزدور ابلیس – قسمت دوم – توهین به مرجعیت

مزدور ابلیس – قسمت دوم – توهین به مرجعیت   مجموعه پنج قسمتی «مزدور ابلیس» به انحرافات حسن اللهیاری، روحانی نمای ساکن آمریکا و مدیر شبکه […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۵

مزدور ابلیس – قسمت اول – ادعا و توهم

مزدور ابلیس – قسمت اول – ادعا و توهم   مجموعه پنج قسمتی «مزدور ابلیس» به انحرافات حسن اللهیاری، روحانی نمای ساکن آمریکا و مدیر شبکه […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۵

زاکانی: در «دولت محرمانه‌ها» چندین برابر گذشته فساد رخ داده است

زاکانی: در «دولت محرمانه‌ها» چندین برابر گذشته فساد رخ داده است   علیرضا زاکانی پس از پایان جلسه دادگاه رسیدگی به شکایات دولتی‌ها از خود در […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۵

برجام کاغذ پیش‌فاکتور بازاری‌ها هم نشد!/ پرچم تحریم‌ها بالا؛ کرکره مغازه‌ها پایین

برجام کاغذ پیش‌فاکتور بازاری‌ها هم نشد!/ پرچم تحریم‌ها بالا؛ کرکره مغازه‌ها پایین   چهارمین سال فعالیت دولت تدبیر و امید رو به اتمام است؛ چهار سالی […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۵

موشن گرافیک «دیوار کاغذی» – قسمت ششم

موشن گرافیک «دیوار کاغذی» – قسمت ششم   مجموعه موشن گرافی دیوار کاغذی به بررسی تحریم هایی که در طول تاریخ بعد از مشروطه، از سوی […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۵

موشن گرافیک «دیوار کاغذی» – قسمت پنجم

موشن گرافیک «دیوار کاغذی» – قسمت پنجم   مجموعه موشن گرافی دیوار کاغذی به بررسی تحریم هایی که در طول تاریخ بعد از مشروطه، از سوی […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۵

موشن گرافیک «دیوار کاغذی» – قسمت چهارم

موشن گرافیک «دیوار کاغذی» – قسمت چهارم   مجموعه موشن گرافی دیوار کاغذی به بررسی تحریم هایی که در طول تاریخ بعد از مشروطه، از سوی […]