صوت و تصویر

آذر ۱۹, ۱۳۹۵

موشن گرافیک صداقت امریکایی ۴

موشن گرافیک صداقت امریکایی ۴   این موشن گرافیک به بازرسی های خاص آژانس انرژی اتمی و جاسوسی هایی که به بهانه این بازرسی ها صورت […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۵
shohadayeharam.com

موشن گرافیک صداقت آمریکایی ۳

موشن گرافیک صداقت آمریکایی ۳   «لبخند گرگ» صداقت آمریکایی ۳ – آمریکا همیشه دشمن است آنچه در گرافیک موشن صداقت آمریکایی می بینید سعی دارد […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۵
shohadayeharam.com

موشن گرافیک صداقت آمریکایی ۲

موشن گرافیک صداقت آمریکایی ۲   مروری اجمالی بر روابط ایران و آمریکا    
آذر ۱۹, ۱۳۹۵

حقوق لجن : حقوق بشر آمریکایی (۱۸+)

حقوق لجن : حقوق بشر آمریکایی (۱۸+)    
آذر ۱۹, ۱۳۹۵
shohadayeharam.com

چه کسی تصمیم میگیرد؟ اوباما یا نتانیاهو (قسمت ششم)

چه کسی تصمیم میگیرد؟ اوباما یا نتانیاهو (قسمت ششم)   انیمیشنی در مورد نفوذ اسرائیل در آمریکا و سیاست هایش    
آذر ۱۹, ۱۳۹۵

چه کسی تصمیم میگیرد؟ اوباما یا نتانیاهو (قسمت پنجم)

چه کسی تصمیم میگیرد؟ اوباما یا نتانیاهو (قسمت پنجم)   انیمیشنی در مورد نفوذ اسرائیل در آمریکا و سیاست هایش    
آذر ۱۹, ۱۳۹۵
shohadayeharam.com

چه کسی تصمیم میگیرد؟ اوباما یا نتانیاهو (قسمت چهارم)

چه کسی تصمیم میگیرد؟ اوباما یا نتانیاهو (قسمت چهارم)   انیمیشنی در مورد نفوذ اسرائیل در آمریکا و سیاست هایش    
آذر ۱۹, ۱۳۹۵
shohadayeharam.com

چه کسی تصمیم میگیرد؟ اوباما یا نتانیاهو (قسمت سوم)

چه کسی تصمیم میگیرد؟ اوباما یا نتانیاهو (قسمت سوم) انیمیشنی در مورد نفوذ اسرائیل در آمریکا و سیاست هایش