دی ۷, ۱۳۹۷
shohadayeharam.com

برا حجاب دخترها و مدافعان حرم

برا حجاب دخترها و مدافعان حرم                
فروردین ۱۵, ۱۳۹۶

افزایش ۶۲ درصدی حمله به مسلمانان در اتریش/ بانوان مسلمان، هدف اول حملات

افزایش ۶۲ درصدی حمله به مسلمانان در اتریش/ بانوان مسلمان، هدف اول حملات     گزارش موسسه تحقیقاتی از افزایش تعرض به مسلمانان اتریش به ویژه […]