دی ۸, ۱۳۹۷
shohadayeharam.com

بیانات منتشرنشده رهبر انقلاب درباره میرحسین موسوی و فتنه ۸۸

بیانات منتشرنشده رهبر انقلاب درباره میرحسین موسوی و فتنه ۸۸ سایت رهبر انقلاب فیلم بیانات منتشرنشده رهبر انقلاب در روز ۳۰ تیرماه ۸۸ درباره فتنه ۸۸، […]
دی ۲۰, ۱۳۹۵

افشاگری کریمی قدوسی از پشت صحنه فتنه ۸۸ (بخش هفتم)

افشاگری کریمی قدوسی از پشت صحنه فتنه ۸۸ (بخش هفتم)     سخنرانی کریمی قدوسی در مسجد امام خمینی: برای به قدرت رسیدن جریان غرب گرا […]
دی ۱۹, ۱۳۹۵

افشاگری کریمی قدوسی از پشت صحنه فتنه ۸۸ (بخش پنجم)

افشاگری کریمی قدوسی از پشت صحنه فتنه ۸۸ (بخش پنجم)     سخنرانی کریمی قدوسی در مسجد امام خمینی: کیان_تاج_بخش که در جریان فتنه دستگیر شد، […]
دی ۱۹, ۱۳۹۵

افشاگری کریمی قدوسی از پشت صحنه فتنه ۸۸ (بخش چهارم)

افشاگری کریمی قدوسی از پشت صحنه فتنه ۸۸ (بخش چهارم)     سخنرانی کریمی قدوسی در مسجد امام خمینی: پیگیری های اطلاعاتی درباره فتنه ۸۸ به […]
دی ۱۹, ۱۳۹۵

افشاگری کریمی قدوسی از پشت صحنه فتنه ۸۸ (بخش سوم)

افشاگری کریمی قدوسی از پشت صحنه فتنه ۸۸ (بخش سوم)   سخنرانی کریمی قدوسی در مسجد امام خمینی: ضمن توصیه به مردم برای مشاهده مستند «شورش […]
دی ۱۹, ۱۳۹۵

افشاگری کریمی قدوسی از پشت صحنه فتنه ۸۸ (بخش دوم)

افشاگری کریمی قدوسی از پشت صحنه فتنه ۸۸ (بخش دوم)     سخنرانی کریمی قدوسی در مسجد امام خمینی: آقای خاتمی به ریاض سفر کرده و […]
دی ۱۹, ۱۳۹۵

افشاگری کریمی قدوسی از پشت صحنه فتنه ۸۸ (بخش اول)

افشاگری کریمی قدوسی از پشت صحنه فتنه ۸۸ (بخش اول)     سخنرانی کریمی قدوسی در مسجد امام خمینی: یزیدیان دو روش پیش پای سیدالشهدا گذاشتند […]
دی ۱۶, ۱۳۹۵

کودتای مغلوب ( قسمت سوم ) – گزارش یک جلسه

کودتای مغلوب ( قسمت سوم ) – گزارش یک جلسه     کودتای مغلوب ( قسمت سوم ) – گزارش یک جلسه         […]